HỆ THỐNG QUẢN LÝ THI PHÒNG MÁY MASTER LANTEST

Đổi mới phương pháp thi cử 
thi cử trực tuyến, Online nhanh chóng


Hệ thống thi phòng máy Master LanTest

Hướng dẫn cài đặt phần mềm MasterLantest

Các thao tác để cài đặt MasterLantest lên máy tính của giáo viên

- Copy bộ cài đặt phần mềm từ đĩa DVD bản quyền vào máy.

- Mở thư mục bộ cài phần mềm (tên đơn vị).

- Mở thư mục bộ cài Máy giám thị - giáo viên

- Khởi chạy file MasterLantest.exe và làm theo hướng dẫn.