PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRỰC TUYẾN MASTER TEST ONLINE

Quản lý ngân hàng đề thi trực tuyến
Hỗ trợ xây dựng ngân hàng đề thi đa dạng câu hỏi. Quản lý chặt chẽ. Ra đề nhanh chóng, chính xác.


Ngân hàng đề thi trực tuyến Master Test Online

Hỗ trợ đắc lực trong quá trình thi cử

- Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi chất lượng, phù hợp, thao tác đơn giản.

- Là công cụ hỗ trợ đắc lực trong quá trình kiểm tra, đánh giá và đổi mới thi cử.

- Ngân hàng đề được bố trí một cách khoa học.

- Ngành giáo dục có được hệ thống ngân hàng câu hỏi chất lượng, phù hợp để sử dụng cho các cấp học.

- Thao tác đơn giản, người sử dụng dễ dàng tạo ra được bộ đề thi theo yêu cầu.

- Toàn ngành giáo dục đều có thể tham gia xây dựng, khai khác, sử dụng tài nguyên câu hỏi từ hệ thống môt cách dễ dàng.

- Nhập câu hỏi đơn giản (theo form có sẵn).

Quản lý dữ liệu

- Chức năng phân quyền linh hoạt.

- Quản lý hệ thống câu hỏi khoa học.

- Huy động được tất cả các đơn vị trong việc xây dựng ngân hàng câu hỏi.

- Dễ dàng hơn trong phát động, đôn đốc, kiểm soát,.. trong quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi.

- Khai thác tối đa đường truyền Internet tốc độ cao.

- Mỗi đơn vị có quyền lấy dữ liệu trong vùng cho phép để sử dụng trộn đề thi.

- Chức năng phân quyền linh hoạt, mềm dẻo theo từng chức năng đơn vị.

- Hệ thống quản lý câu hỏi khoa học theo: Khối -  Lớp -  Môn học - Chuyên đề - Câu hỏi và theo 4 mức độ chuẩn của bộ giáo dục: Nhận biết - Thông hiểu - Vận dụng - Vận dụng cao.

Ra đề thi

- Cho phép người sử dụng dễ dàng khởi tạo ra các đề thi theo từng khối lớp, môn học, dạng câu hỏi và mức độ.

- Ra đề nhanh chóng, linh hoạt, khoa học, đúng chuẩn, chính xác và chất lượng.

- Cập nhật đầy đủ, dễ dàng.

- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về biểu mẫu đề thi, ma trận đề, đáp án theo quy định của ngành giáo dục.

- Ra đề thi theo 3 cách: Trộn đề thi từ file gốc, Trộn đề lấy ngẫu nhiên, Trộn đề chọn từng câu.

- Bộ dữ liệu tham khảo đồ sộ, hàng chục nghìn câu hỏi cho tất cả các môn học.

Quản lý ngân hàng đề thi

- Quản lý ngân hàng đề khoa học.

- Giáo viên có thể linh hoạt phân chia, bố trí môn học theo từng chuyên đề kiến thức khác nhau theo thời gian, chương bài hoặc theo chủ đề kiến thức.

- Mỗi câu hỏi được đánh giá mức độ và phân chia theo các tiêu chí đánh giá: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Sáng tạo.

- Quản lý khung kiến thức: Giáo viên có thể linh hoạt phân chia, bố trí môn học theo các chuyên đề kiến thức khác nhau. 

- Giáo viên có thể quy định chuẩn kiến thức cho từng câu hỏi đưa vào ngân hàng đề.

- Cập nhật ngân hàng câu hỏi: Soạn từng câu hỏi trực tiếp trên cửa sổ chương trình. Tất cả các dạng câu hỏi đều được định dạng sẵn trên giao diện giúp cho việc soạn thảo câu hỏi trở nên vô cùng đơn giản và dễ dàng.

An toàn cơ sở dữ liệu

Để đảm bảo an toàn và chất lượng của bộ dữ liệu ngân hàng câu hỏi, Master Test sử dụng 2 cơ chế:

     + Xác thực người dùng.

     + Sao lưu và phục hồi dữ liệu.

- Cơ chế xác thực người dùng:

  • Cung cấp các tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và sử dụng phần mềm.
  • Chỉ được người cấp quyền và mật khẩu mới vào sử dụng được phần mềm.

- Cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu

  • Chỉ sao lưu 1 số chuyên đề cần thiết
  • Sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu
  • Phục hồi dữ liệu về trạng thái ban đầu.