PHẦN MỀM CHẤM THI TRẮC NGHIỆM TỰ ĐỘNG MASTER MARKTEST

Phần mềm hỗ trợ giáo viên chấm thi trắc nghiệm tự động bằng máy scan hoặc ảnh scan, cho ra kết quả nhanh chóng, chính xác.


Phần mềm chấm thi tự động Master Mark Test

Phần mềm chấm thi tự động Master Mark Test