Quản lý văn bằng, chứng chỉ Master Certificate

Giúp việc quản lý:

Chuyển đổi dần việc khai thác, tìm kiếm tài liệu lưu trữ văn bằng dạng giấy sang khai thác dạng thông tin điện tử, giúp cho việc khai thác tài liệu và cung cấp thông tin nhanh chóng, hiệu quả, thuận lợi và tiết kiệm thời gian.


HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ MASTER CERTIFICATE

HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ MASTER CERTIFICATE