Dashboard
Master E-Learning
Phần mềm cung cấp đầy đủ và nhiều tính năng nhất, cùng với sự ưu việt và đầy sức mạnh của công cụ phục vụ biên soạn, trình diễn, xuất bản các bài giảng, khóa học theo chuẩn quốc tế về Elearning. Cung cấp các tính năng sử dụng hữu ích, đa dạng và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của giáo viên, học sinh. Với nhiều tính năng nổi bật như: Nhóm đa phương tiện, công cụ soạn thảo văn bản, công thức toán, kí tự đặc biệt..., công cụ đóng gói bằng HTML, Exe, Scorm, CD-rom hoặc có thể import bằng PPT, ODP. Đặc biệt các công cụ chuyên biệt cho hoạt động đào tạo nhưu bản đồ tư duy, câu hỏi tương tác.
Chi tiết